Befraktning

Rich Buch jr. AS har en konkurransedyktig befraktningsavdeling som hovedsaklig fokuserer på coaster markedet. Vi har tette bånd til den lokale industrien, men vi har også spesiealisert oss på utstyr for olje industrien. Vår befratknings avdeling har muligheten til å tilby tonnasje til alle type last grunnet vår sterke tilknytning til flere store rederier.

 

 

     
Farsund Chartering Rich Buch Shipping Lyngdal H.P. Tallaksen
Lundevågveien 10, Lundevågen Industriområde Lyngdal Havn Agnefest Box 19
N-4551 Farsund N-4575 Lyngdal N-4501 Mandal
Norway Norway Norway
Tel: +47 383 96200 Tel: +47 383 31400 Tel: +47 382 62422
  Fax: +47 383 43229 Fax: +47 383 43229
email: farsund@richbuchjr.no email: lyngdal@richbuchjr.no email: mandal@richbuchjr.no