Lagring

 

I Lyngdal eier vi en lagringshall på ca. 7000 kvm og i Farsund en på 2500 kvm.

Lageret i Lyngdal

 

Alle lagerbygningene er lokalisert på kai og er derfor veldig tilrettelagt for gods på kjøl.

 

 

     
Farsund Chartering Rich Buch Shipping Lyngdal H.P. Tallaksen
Lundevågveien 10, Lundevågen Industriområde Lyngdal Havn Agnefest Box 19
N-4551 Farsund N-4575 Lyngdal N-4501 Mandal
Norway Norway Norway
Tel: +47 383 96200 Tel: +47 383 31400 Tel: +47 382 62422
  Fax: +47 383 43229 Fax: +47 383 43229
email: farsund@richbuchjr.no email: lyngdal@richbuchjr.no email: mandal@richbuchjr.no